FAQ

„Co jsou Písklata?“

Jsme široká komunita přinášející osvětu a rozvoj alternativním formám sexuálního vyjádření uměleckou a vzdělávací formou. Pořádáme pravidelně diskuzní večery Kecy v kleci a především přinášíme výpravné BDSM akce, které skrz unikátní atmosféru vedou k silným, sdíleným erotickým prožitkům. Chceme, aby se naši návštěvníci přenesli do jiného světa, skoro jako kdyby byli postavou ve filmu nebo knižním románu,  a při této cestě mohli svobodně vyjádřit svou sexualitu.

„Pro koho jsou Písklata určena?“

Naši členové jsou nejčastěji mladí lidé z generace Y a Z, které spojuje zájem o erotiku a BDSM jako formu svobodného vyjádření. Důležitá je pro ně otevřená mysl, tvůrčí hravost, schopnost komunikace, respekt ke svobodě ostatních a v neposlední řadě by se neměli brát příliš vážně.

“Je důležitá má sexuální orientace nebo gender?”

Není. V Písklatech nepotřebujeme lidi řadit do škatulek podle toho, co mají rádi nebo kým se cítí být. Nestaráme se, jestli jsou naši hosté submisivní či dominantní, hetero nebo queer. Naopak tyto kategorie sami neradi používáme, aby nikdo nebyl omezován zbytečnými očekáváními ve svobodě experimentovat.

„Co lze čekat od písklecích akcí?“

Většinou se držíme určitého motivu a prozkoumáváme erotická témata a představy s ním spojené. Pokaždé se snažíme atmosféru obměnit a přinést nové prožitky. Je pro nás také důležité, aby se mezi sebou účastníci cítili příjemně, rozuměli si a důvěřovali si navzájem. Speciální formát mají pak diskuzní večery Kecy v kleci, kterým se věnujeme níže.

„Co jsou diskuzní večery Kecy v kleci?“

Kecy v kleci jsou naše pravidelné večery s pozvanými hosty, kteří mluví o vybraných tématech erotiky a BDSM, a následnou diskuzí. Mohou být vhodné pro nováčky, kteří Písklata ještě poznávají, stejně tak i pro naše stálé členy, kteří hledají příležitost se vzájemně potkat i mimo větší písklecí akce.

„Jak je řešena bezpečnost?“

Na prvním místě zachováváme soukromí našich účastníků, stejně jako trváme na pravidle konsentu. Nikdo nesmí být do ničeho nucen proti své vůli a dodržujeme Písklecí zásady bezpečnosti. Pokud by přesto došlo k nepříjemné situaci, stačí se na nás obrátit. Pro podobné případy máme k dispozici jak zdravotníka, tak osobu pro emocionální podporu. K bezpečnosti nám pomáhá také důkladný výběr hostů.

„Jakou roli hraje estetika hostů?“

Děláme vše proto, aby byly naše akce krásné, s čímž nám pomáhají i naši členové. Lidská krása je relativní a nevyžaduje dokonalost. Samozřejmá by měla být péče o zdravé tělo, zuby a pokožku, stejně jako zdravé a upravené vlasy, vousy a nehty. Vše nakonec podtrhne a vylepší vhodně zvolený dress code.

„Jak se mohu na písklecí akce dostat?“

Nejsnazší cesta je být pozván některým z našich členů, který se za nového hosta nebo hosty zaručí. Pokud nikoho takového ve svém okolí neznáte, doporučujeme přijít na jeden z diskuzních večerů Kecy v kleci a projevit organizátorům svůj zájem zúčastnit se větší akce. Pokud nemůžete využít ani jednu z těchto cest, napište nám na sociálních sítích a dohodneme se individuálně.

„Jaká mít očekávání od své první písklecí akce?“

Ať už si na svou první akci jdete splnit své dosud tajné fantasie, nebo nemáte zatím žádná konkrétní očekávání, obojí je zcela v pořádku a je jen na vás, kam se necháte atmosférou večera unášet. Je zcela v pořádku se napoprvé přijít pouze podívat a nasát atmosféru večera. Pokud se cítíte jakkoliv nejistí, je dobré přijít v doprovodu někoho zkušenějšího, ale není to nezbytné. Budete-li mít nějaké otázky, neváhejte vyhledat někoho z organizátorů na místě, který se vám pokusí pomoci.

„Jak se na akcích zapojit?“

Pokud již uznáte, že byste měli zájem být součástí nějakého probíhajícího dění, zkuste sebrat odvahu a ve vhodné situaci aktéry se svou otázkou oslovit. Někdy může být odpověď kladná, jindy záporná a ani jedna z nich není špatně.

“Co je myšleno rušením a mluvením o guláši?”

Dáváme si velice záležet na atmosféře našich akcí a proto se na ně některé rušivé prvky nehodí. Ať už je to řešení rozbité pračky, nebo probírání vašeho chystaného nedělního oběda, nechte tato témata na vhodnější čas a prostor.

„Jsou vaše akce vhodné i pro úplného nováčka v BDSM?“

Pokud jste zatím na počátku své cesty v objevování alternativní sexuality, existují v rámci české BDSM scény akce cílené na nováčky. Ať už to jsou naše diskuzní večery Kecy v kleci nebo akce Zajíci v klubu Kotelna. Doporučujeme též několik e-booků od Míly Bugtchera. V rámci našich akcí pak doporučujeme ty s nižší až střední explicitou.

„Co je explicita akce?“

Explicita vyjadřuje očekávání míry erotiky a BDSM obsahu. Mírná explicita kapitoly erotiky otevře jen zlehka a dává více prostoru povídání. Při střední explicitě se již někteří lidé nebudou obávat nahoty, uvidíte cizí bolest a jiné vzrušující věci. Vysoká úroveň explicity je již jistým varováním pro ty, kteří přicházejí poprvé, nebo si v BDSM nejsou úplně jisti.

„Co je roleplay akce?“

Roleplay vyjadřuje, jestli a případně jak moc na dané akci budou účastníci vystupovat v předem vybraných herních rolích. Některé akce tak nemají žádný roleplay. Mírný roleplay chce po účastnících pouze, aby přizpůsobili svůj dresscode zastávané roli. Střední roleplay očekává, že alespoň do konce oficiálního programu budou účastníci vybranou roli i hrát. Vysoký roleplay už se začíná blížit larpu a očekává, že účastníci budou ve vybrané roli po celou noc.

„Jak se mohu stát členem?“

Pokud již máte za sebou více písklecích akcí, sedí vám jejich atmosféra a baví vás se zapojovat, můžete oslovit některého z organizátorů. Ideálně takového, se kterým se už trochu znáte. Ten vaši žádost pak může podpořit a přednést zbytku organizátorů.

„Jaké výhody má člen Písklat oproti běžnému návštěvníkovi?“

Členství zahrnuje možnost účasti na všech akcích, které pořádáme, stejně jako výsadu být o nich přednostně informován. Pouze člen si také může zvát své vlastní hosty, za něž je ochoten se zaručit svým dobrým jménem. Dále má přístup do soukromé diskuze s ostatními Písklaty a v neposlední řadě slevy u našich sponzorů a na jimi pořádané akce.

„Mohou se někde objevit mé fotky?“

Velice si vážíme soukromí svých hostů. Z tohoto důvodu se naši oficiální fotografové zaměřují již při focení především na snímky neodhalující identitu hostů. Dále všechny fotografie z akcí prochází důkladnou anonymizací v podobě rozostření případných obličejů, tetování a dalších poznávacích znaků. Výjimku tvoří pouze předem domluvené individuální případy. Pořizování fotografií je nicméně náš oprávněný zájem v rámci propagace a hosté svou účastí souhlasí, že se v anonymizované podobě na takových fotografiích mohou objevit.

„Mohu se zapojit víc než svou účastí?“

Budeme velice rádi. Písklata si vždy zakládala na komunitním fungování od členů pro členy. Pokud se chcete zapojit, stačí se nám jen ozvat. Uvítáme například pomoc na místě s přípravou, s účastí v programu či s jinou uměleckou tvorbou. 

„Jak funguje organizační tým Písklat?“

Jsme širokou skupinou dobrovolníků především z Prahy a Brna, s bohatou zkušeností s pořádáním kulturních akcí. Každý člen týmu přispívá svými specifickými schopnostmi na poli stage techniky, hudební produkce, grafiky, divadla, propagace, projektového managementu, lidských zdrojů, cateringu, gamifikace a dalších. Celý tým má několik desítek organizátorů, kteří se ve svém volném čase pravidelně setkávají a připravují budoucí akce.