#Časová značka 23022022UTC:19:34:0034#

Zpráva vedoucímu 3D tisku Alexisi Leistnerovi:
TESTOVÁNÍ SUBJEKTŮ

Vážený Alexisi,
děkuji za další batch objektů určených k testování 3D tisku humanoidních organismů. Rád bych tímto poděkoval jménem vedení firmy za tvůj přínos ke zkvalitnění procesu tisku a následného využití subjektů.

Subjekty v tomto batchi již vykazují potřebné aspekty – humanoidní tvary, ale bez identifikačních prvků. Rozdíly mohou být viditelné jen v rozhraní barev a jistých primárních a sekundárních pohlavních aspektů, které ale nejsou překážkou dalším testům. Subjekty jsou již schopny komunikovat, přijímat potravu i mezi sebou interagovat. Hodnotit budeme především tato kritéria. Nevhodné nebo chybné tisky budou již tradičně skartovány a recyklovány.

Samotné testování proběhne 28. května 2022 v 19:00.000 GMT+1. Zapište si jej tedy do kalendáře.

Věřím, že nejlepší subjekty budete chtít registrovat co nejdříve. Datum registrace jsme tedy stanovili na 02.03.2022 v 20:00.000 GMT+1.

Rád bych ještě doplnil další možnosti, jak by subjekty mohly vypadat, případně jak je lze tvarovat a získat. Tyto odkazy by vám měly dát k dispozici potřebné informace:
http://stretchstyle.it
www.fets-fash.com
www.zentai.cz
www.ptakoviny.cz
www.partykostym.cz
www.partyon.cz
www.lightinthebox.com
www.ador.com
www.wish.com
www.fruugo.cz

A v příloze posílám opět ukázku z našich prvních testů.

Přeji vám úspěch a těším se na osobní setkání v květnu.

Gen. Lafayette Pruscha
#konec zprávy#

EXPLICITA: Vysoká

_________________________
PRAVIDLA:
1 ) Nemluv mimo Písklata o tom, co kdo dělal na akci.
2 ) Nemluv mimo Písklata o tom, co kdo dělal na akci.
3 ) Naše párty nejsou pro nezletilé, otravy a nudné patrony.
4 ) Každý z nás je spolutvůrce večera, neboj se zeptat druhých, zda si chtějí hrát.
5 ) Respektuj hranice druhých a nes za své činy zodpovědnost.
6 ) Jen člen písklat může na akce zvát další lidi, ale ručí za ně a věnuje se jim.
7 ) Členství udělují jen organizátoři, pokud ho chceš, řekni jim osobně na akci.
8 ) Fotit můžeš jen s výslovným souhlasem organizátorů a všech v záběru.
9 ) Když si někdo hraje, nemluv v doslechu o guláši, ani jinak neruš.