„Listy dávno ze stromů opadly a holými korunami se prohání mrazivý vítr. Nastal temný čas zimy, kouzelné doby zasvěcené plesům.

Právě na jeden takový neobvyklý jste nyní zváni…“

 

Neboť 22. března roku tohoto bude se konat výjimečný večer ku zvrácené potěše těla i smyslů vašich. Největší událost, jakou jsme dosud pořádali.

Vaši tvář nechť kryje zdobná maska, která jediná bude zodpovědná za hříchy noci, a vaše ruce nechť přinesou nástroje k naplnění vzduchu zvukem výkřiků.

* * *

Vše odehrávati se bude v podzemním klubu blízko centra Brna, skrývajícím i vynikající restauraci, jejíž kuchyni doporučujeme k vyzkoušení.

 

Dress code: maska, večerní společenský oděv, nebo úchylný oděv na úrovni

 


Dle běžných zvyklostí zvěte i své mladé, milé a důvěrné známé.


 

Malá hudební ochutnávka: prosím a tady.

Video teaser:

Zpětné ohlédnutí:

Tímto večerem jsme začali psát novou éru Písklat.

Přípravy byly vyčerpávající, ale výsledek mnohonásobně převýšil očekávání naše i přítomných hostů a udal budoucí směřování písklecím akcím.

Při návrhu Temné noci jsme sice vyšli ze slavné Kubrickovy scény z filmu Eyes Wide Shut. Byl to však jen jeden z inspiračních zdrojů. Temná noc čerpá z mnoha prastarých motivů, mimo jiné z mýtu bakchanálií, prvků zasvěcení, smrti i nového počátku. Obrací se tak až k antickým a starším tradicím, které chce dnes oživit a přinést na úrovni a v moderním BDSM pojetí.

Díky maskám se můžete odprostit od běžných starostí a očekávání a na jeden jediný večer se stát tím, kým toužíte. Vystoupit ze světa všedností, otevřít smysly zážitkům a skutečně žít přítomností. Na omezený okamžik se stát bohy.