Drahá Eleno,

budu v tomto dopise stručný. Necítím se zdráv, a proto jsem se rozhodl zvolit svého nástupce a předat vlastní impérium jednomu z mých nejlepších obchodních partnerů. Proto dostáváte toto pozvání.
S tím se váže jedna nezvyklá podmínka. Každý z pozvaných musí přivést svého osobního služebníka, čímž mu bude umožněno prokázat svou schopnost vést a bez uzardění ovládat vlastní majetek i zdroje. Tento krok může vzbudit různé pocity a otázky, ale věřím, že je nezbytný k ujištění se, že můj dědic bude schopen pokračovat v mých stopách s dostatečnou přísností.

S úctou, Don Argento

ÚVOD

Společnost lepších lidí přináší jedinečný a velice silný Ds zážitek z prostředí organizovaného zločinu, kdy účastníky striktně dělí mezi bohaté Majitele a jejich ubohý a bezmocný, lidský majetek. Skrze svůj hlavní program dále přináší možnost splnit si během večera i poměrně extrémnější SM fantasie.

Tentokrát v rámci příběhu zavítáme do kriminální říše obávaného Dona Argenta. Ten vás jako své obchodní partnery zve do svého luxusního sídla v Andách. V Jižní Americe se plní sny. Jakékoliv sny – pokud jste dostatečně bohatí a bezcitní.

Po celý večer počítejte se striktním Ds rozdělením rolí, pro které jsme připravili i speciální Pravidla společnosti.

MŮŽETE OČEKÁVAT
Podnik vybavený kvalitním SM nábytkem
Příběhovou část propojující programové vstupy
Dvě soutěže s odměnami pro vítěze
Herní role vašich postav s důrazem na Ds prvek
Tematickou hudbu provázanou s dynamikou večera
Plně vybavený bar včetně speciálních míchaných nápojů
Raut v duchu jihoamerické kuchyně

PRAVIDLA SPOLEČNOSTI
Majetek
Může kdykoliv využít safeword stanovené jako “Milost”
Musí projevovat úctu všem Majitelům
Nesmí bez vyzvání navázat oční kontakt s jakýmkoliv Majitelem
Nesmí bez vyzvání sedět na křeslech a pohovkách
Nesmí bez vyzvání jíst ze stolů
Pokud potřebuje promluvit s jakýmkoliv Majitelem, o to poprosí a pokud dostane povolení, mluví stručně a k věci
Pokud mu to jeho Majitel výslovně nezakázal, musí splnit drobné neinvazivní příkazy ostatních Majitelů, jako například uhnutí z cesty, podání nápoje, představení se, předvedení se
S jiným majetkem může mluvit jen tiše a nesmí rušit
Nesmí bez dovolení uspokojovat sebe nebo jiný majetek
Musí mít po celou dobu obojek a být nejméně od pasu vzhůru nahý

Majitelé
Musí vždy uposlechnout přání pořadatele a jeho staff.
Musí vždy respektovat safeword stanovené jako “Milost”.
Nesmí v prostoru klubu řešit vzájemné spory vzájemným násilím.

Stojím za mou paní, která si mě vede na setkání nejbezohlednějších obchodních kumpánů. Nahá, odhalená jen s pásem cudnosti, jako důkazem mé naprosté podřízenosti svůj zrak nervózně klopím k zemi. Mé srdce buší ze strachu, jaké ponížení mne na tomto místě bude čekat. Byla jsem dostatečně tvrdě varována, co se mi stane, pokud se neukážu jako její nejlepší kus.