Ragnarok se blíží, bude ukončena krutovláda veder. Smrtelníci budou mučeni nekonečnými ledovými muky.

A přinese-li někdo z vás svíčky nebo jakýkoliv jiný nástroj fungující na bázi mučení teplem, osobně ho zbičuji.

A zpětné ohlédnutí:

Silným vzýváním mrazivých božstev podařilo se od vyhlášení události do jejího konání změnit letní teploty o 10 stupňů dolů. Díky čemuž byla Čubka organizátorka upálena kultem Tepla. Ironické.