Vzduch v šejkově paláci se tetelí horkem, které se prolíná s těžkou, kořenitou vůní. Zvenčí sem proniká různorodý pouliční hluk – klapot kopyt koní táhnoucí povozy, vyvolávání obchodníků, mečení koz a pokřikování podomků – silné stěny jej však značně tlumí.

Mladé děvče klečí před svým novým pánem a v duchu se obává toho, co ji čeká. Na zádech ji pálí rány, které utržila od krutých obchodníků s lidmi, aniž by věděla za co.

V koutě za závoji mezi polštáři leží šejkova favoritka. Ostatní ženy z harému ji ovívají, potírají její kůži vonnými oleji a tlachají mezi sebou o dívčích tajemstvích. Dnes večer chtějí být všechny krásné, jedna krásnější než druhá. Obléknou se do hedvábí, aby vyjádřily svou pozici otrokům a otrokyním v domě, a také aby potěšily oko svého Pána.

Do šejkova domu jste zváni i vy, mocní šlechtici, obchodníci a válečníci na arabských hřebcích, stejně jako vaše moudré krásky v sametu s jasnýma očima.

Explicita: střední plus