Důležitý sraz k pomlouvání, plánování a spekulacím. Zatajte své vášně v mlze pressovače.

Konkrétní program, kromě welcome drinku, není plánován. Podstatou je sejít se, i kdyby ne úplně všichni, a poklábosit. Projevit aktivní člentví, ideálně 😉

Hlavní instrukce zní: Hračky s sebou.