Odpradávna je všeobecně známo, že čarodějné mocnosti pořádají sněmy, kde splétají své temné sítě, osnují intriky a provádějí ohyzdné, bohapusté rituály. Že sní o tom, jak ovládnou běh světa, nastolí vládu temných mágů a novou rovnováhu. Žilami jim proudí bolest a křik, který je živí. 
Ve stínech hlubokého lesa už hoří ohně. Obávají se snad jeho obyvatelé, půvabné víly a dobří duchové světla, hrozby bolestného konce?


PROGRAM

19:45 (tribal fusion bellydance)

20:00 (fireshow)

Následuje magický rituál ku vyvolání DémonaDresscode: Přírodní barvy a materiály, lněné haleny, kůže a kožíšky; submisivní osazenstvo oděv podtrhující čistou a nevinnou podstatu stvoření dobra (něžné vílí šaty, světlé barvy…)

Občerstvení: V místě akce bude možné něco z alkoholických i nealkoholických nápojů zakoupit. Je samozřejmě možné si donést mok a pochutiny vlastní.

Hudba: Apelujeme na všechny vlastníky atmosférických hudebních nástrojů (bubny, djembe, didgeridoo aj.), nechť je donesou a přičiní se tak o ještě lepší atmosféru!

Zálesácké vybavení: Na místě se dá přespat, v takovém případě si nezapomeňte donést spacáky, karimatky, kožíšky apod.

Akce je bohužel do značné míry v moci počasí, proto se místo (a popřípadě i termín) může v případě jeho nepřízně změnit. Děkujeme za pochopení.

Explicita: 2+


Je sivá, téměř průsvitná, jako by byla utkaná z pavučin a stříbra měsíčního svitu. Pohybuje se tak lehce, až se zdá, že se vznáší nad vrcholky trav.
Léto ji probouzí vlahými dešti a sluneční paprsky mění její stříbro ve zlato. Její vřelá náruč rozsévá život, zabarvuje plody, žehná úrodě, ochraňuje mláďata.
Když se krátí dny léta, krátí se její moc a sláva, kterou vládne a zahání temnotu a zlo. Léto končí.
Již zanedlouho bude znovu zranitelná.

* * *

Cítíme váš led všude okolo. Kořeny stromů před vámi praskají a nám se chvějí rty. Chceme vás milovat, jako milujeme všechno, ale vy nejste živi láskou. Co vám tedy můžeme dát, co nás před vámi vykoupí?
Prosím.
Dáme vám všechno, všechno co ukojí váš hlad.
Prosím.
Zachovejte nás…

* * *

Je dobro a zlo, je tma a světlo, je chlad a teplo.
Touha po úzkosti, po krvi a potu. Zvrácená touha ovládnout, co není naše. Touha rozhrnout závoje a obnažit to, co je skryté. Touha pokořit, co vzdoruje. Žízeň po moci.
Já ti pomohu. Se mnou dosáhneš všeho, o čem tvé otrávené srdce sní, a svět ti již brzy bude v okovech klečet u nohou.

Já jsem všechna moc, kterou jsi kdy chtěl mít.


Zpětné ohlédnutí:

Čarodějná noc se nesla v duchu magických ďábelských rituálů, které vynesly na povrch temné tužby osazenstva, které se jalo přinášet oběti na oltář Bolesti a jí příbuzných božstev. Zavítalo nám mnoho známých hostí, přidalo se několik půvabných novorozených víl. A pokud se ptáte, jestli Zlo nakonec zvítězilo – no, měli jste taky přijít.