Sabat učedníků čarodějných v branách pohanského jara na tajuplném hradě skrytém v nejzapadlejším místě Moravského krasu.

Aneb vskutku bohatýrská party na krásně zasutém, však zcela funkčním hradě v lesích u Blanska.

Nejodvážnější přijíždějí již v pátek, aby tajemné zdi důkladně prozkoumali a propili se k prvním ranním paprskům.

Přeživší čeká v sobotu rytířské klání, překrásné tanečnice a panská hostina. Vítr však šeptá o příchodu Svaté inkvizice a místní mučírna pomalu přitahuje pozornost všech přítomných.

Nakonec šeptané příběhy hradu mluví i o rituálech pohřbívání za živa. Jak asi dlouho trvá vydýchat v rakvi všechen vzduch, než člověk zešílí?

Písklata se podílí na spoluorganizaci, hlavní organizátor akce je Derias.

Zpětné ohlédnutí:

Na hrad se sjela různorodá společnost. Písklata, fantazáci, metalisti. Ti všichni vytvořili zajímavý a myšlenkově otevřený kolorit, kde se tančilo, pilo a prováděly nemravnosti nejen v mučírně, ale zvesela i na cimbuří. Během večera hrála kapela, vyráželo se do okolních lesů a proběhl turnaj, který vyhrál skromný autor tohoto komentáře, Miroslav.

V noci dorazila i svatá inkvizice, která se jala odhalovat čarodějnictví. Díky tomu se přítomná kapela vyděsila a odjela kvapem z hradu.