Blíží se velká slavnost připomínající všemu lidu to velké vítězství! Onen slavný den před padesáti lety, kdy arogantní a bláhoví nepřátelé odtáhli s nepořízenou. Sám mocný bůh Jupiter, patron města, vida statečná srdce obránců, přiklonil se na jejich stranu. Sláva mu!
Blíží se ale také volby velkého významu, kdy Orákulum, jehož hlas by měli vést snad samotní bohové, zvolí z kandidátů navržených městskou radou našeho zástupce v Senátu Římského impéria.
K nezměrné slávě boha Jupitera tedy městská rada pořádá pro svůj lid hry, na nichž poteče víno proudem, stoly se prohnou pod letošní úrodou fíků, hroznů i datlí – hry, které potěší hosty vznešené i chudé, návštěvníky místní i z daleka. Na slavnost se chystají nejen Římané, ale i okolní zaalpské germánské kmeny, keltové z Gálie jakož i někteří obyvatelé vzdálenějších provincií Makedonie, Egypta a Sýrie. Rozvernou slavnost provoní pot a hojnost – a my, hosté, pozvedneme své číše blíž k horkému letnímu slunci, na vítězství, slávu a boha Jupitera!