English description below…

Vážení sodomisti a čubky, perverti a devianté, příznivci společenské erotiky, dekadentní zhýralci a temné duše, hedonisté a libertini, nositelé sexuální revoluce. Jednoduše nejdražší Přátelé!

Společně již pět let utváříme unikátní punkově pestrou společnost, pořádáme zvrhlé večírky a přinášíme čerstvou vodu na českou BDSM scénu.

27. ledna proto oslavíme pět let společných akcí jednou velkou párty, přímo esencí písklecí zábavy. Pro tuto příležitost jsme pronajali úžasný klub v centru Prahy. Věříme, že si uděláte čas a dorazíte i z našeho mateřského Brna, jakož i odjinud. Ubytování rádi pomůžeme vyřešit, klub se navíc nachází v docházkové vzdálenosti od Hlavního nádraží a ranní EC Metropolitan vše jistí. Buďte společně s námi u toho, když začneme psát další kapitolu v historii Písklat.


Co můžete na párty čekat:

 • Luxusní prostory upravené pro naše zvrhlosti
 • Několik hracích míst
 • Intimní zákoutí
 • Programové vstupy
 • Dvě kapely a DJ
 • Párty do pozdních ranních hodin
 • Zábavný fotokoutek
 • Bohatý bar
 • Dýmky
 • a mnohem více

Pravidla pro zvaní: Pokud už jste byli alespoň na jedné písklecí akci, nebojte se zvát další své přátele. Pokud jste na naší akci nebyli, nebojte se nám ozvat na facebook.com/Pisklata do Zpráv, nebo na email [email protected]. Nějak se domluvíme. Prostory nás pojmou opravdu hodně a kdy jindy ukázat někomu novému, co děláme, než právě na narozeninách.

Dresscode: BDSM, fetish či cokoliv tématického z našich dříve pořádaných akcí a vašich erotických fantasií

Explicita: Střední plus
Dear sodomites and bitches, perverts and deviants, supporters of social eroticism, decadent debauchees and dark souls, hedonists and libertines, the messengers of sexual revolution. simply our dearest friends!

Together we have been creating a unique punk society, organizing perverted parties and bringing fresh water to the Czech BDSM scene for five years now.

On January 27th, therefore, we celebrate five years of our events with one big party, the essence of glamorous entertainment. We have rented an amazing club in the center of Prague for this occasion. We believe that you will make time and you will arrive from our maternal Brno as well as from elsewhere. We are happy to help you to find the accomodation, and the club is within walking distance of Central Station and the morning EC Metropolitan is regular. Be with us when we start writing another chapter in the history of Pisklata.


What is prepared for a party:

 • Luxurious rooms adapted for our perversion
 • Several play points
 • Intimate nooks
 • Program inputs
 • Two bands and a DJ
 • Party to the late morning hours
 • Fun photobooth
 • Rich bar
 • Waterpipes
 • and much more

Invitation Rules: If you have been at least on one of our events, do not be afraid to invite other friends. If you were not at our event, do not be afraid to contact us (on Fetlife, on Facebook or via email), we’ll sort it out somehow. The club can really take a lot of people, and this is the best time to show to new people what we do.

Dresscode: BDSM, fetish or anything from our previously organized events and your erotic fantasies

Explicity: Medium plus